Zahraniční dohody


Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda:
51|program Erasmus
Stát: Švýcarská konfederace

Název instituce
Rozsah dohody
Počet studentů
Zvolit
Zurich University of Applied Sciences Wädenswil
ZF
1