Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
99|Erasmus Plus
Štát:
Švédske kráľovstvo

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Karlstad University
PEF,REK
0
Swedish University of Agriculture Sciences
AF,LDF,ZF,REK
16