Zahraniční dohody


Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda:
99|Erasmus Plus
Stát:
Švédské království

Název instituceRozsah dohody
Počet studentů
Zvolit
Karlstad University
PEF,REK
0
Swedish University of Agriculture SciencesAF,LDF,ZF,REK17