Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: 69|jiná forma krátkodobého pobytu
Štát:
Švédske kráľovstvo

Názov inštitúcieRozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Research Institute of Industrial Economics
MENDELU,REK
0
Swedish University of Agriculture SciencesPEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV2
Umea University
PEF1