Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: 53|programy Socrates/LLP - ostatní
Štát:
Švédske kráľovstvo

Názov inštitúcieRozsah dohodyPočet študentov
Zvoliť
Swedish University of Agriculture SciencesAF,LDF,ZF
11