Zahraniční dohody


Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda:
53|programy Socrates/LLP - ostatní
Stát:
Švédské království

Název instituce
Rozsah dohody
Počet studentů
Zvolit
Swedish University of Agriculture Sciences
AF,LDF,ZF
11