Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: 51|program Erasmus
Štát: Švédske kráľovstvo

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
EILC jazykový kurz Švédské království
MENDELU2
Kristianstad University
PEF
2
Stockholms universitet
FRRMS
0
Swedish University of Agriculture Sciences
AF,LDF,ZF
20