Zahraniční dohody


Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda:
51|program Erasmus
Stát:
Švédské království

Název instituce
Rozsah dohody
Počet studentů
Zvolit
EILC jazykový kurz Švédské království
MENDELU
2
Kristianstad UniversityPEF2
Stockholms universitet
FRRMS
0
Swedish University of Agriculture Sciences
AF,LDF,ZF
20