Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
69|jiná forma krátkodobého pobytu
Štát:
Španielske kráľovstvo

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentovZvoliť
Universidad de AlicantePEF1
Universidad de Granada
AF
0
Universidad de Sevilla
MENDELU1
Universidad La Laguna
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
0
Universidad Politécnica de Valencia
MENDELU,REK4