Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
54|program Leonardo da Vinci
Štát:
Španielske kráľovstvo

Názov inštitúcieRozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Jardineria Belsue
ZF
1
Nunhems Spain s.a.
ZF
1