Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
69|jiná forma krátkodobého pobytu
Štát: Juhoafrická republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Cape Peninsula University of Technology
MENDELU,REK
0
Durban University
MENDELU,REK0
The Healing Africa Fundation
FRRMS
0
The University of Fort Hare
MENDELU
5
University of Limpopo
MENDELU
0
University of Venda for Science and Technology
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
0
Walter Sisulu UniverstiyPEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV0