Zahraniční dohody


Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda:
99|Erasmus Plus
Stát:
Bosna a Hercegovina

Název instituce
Rozsah dohody
Počet studentů
Zvolit
University of SarajevoPEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV1