Zahraniční dohody


Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda:
56|program CEEPUS
Stát: Bosna a Hercegovina

Název instituce
Rozsah dohody
Počet studentů
Zvolit
University of Mostar
MENDELU
0
University of Sarajevo
MENDELU
0