Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
99|Erasmus Plus
Štát:
Slovinská republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentovZvoliť
University of LjubljanaPEF,AF,LDF,ZF,REK
38
University of Maribor
PEF,AF,FRRMS,ZF,REK,ICV
39
University of PrimorskaLDF,REK
0