Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
69|jiná forma krátkodobého pobytu
Štát:
Slovinská republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohodyPočet študentovZvoliť
University of Ljubljana
MENDELU,REK
0
University of PrimorskaPEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV0
Univerzitet u Novom Sadu
0