Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
56|program CEEPUS
Štát: Slovinská republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
University of LjubljanaPEF,AF,FRRMS,LDF7
University of Maribor
MENDELU
0
University of Primorska
PEF,FRRMS1