Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
51|program Erasmus
Štát:
Slovinská republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
EILC jazykový kurz SlovinskoMENDELU
7
Šolski center Nova Gorica - Višja strokovna šola
AF
0
University of LjubljanaLDF,ZF25
University of Maribor
PEF,FRRMS,ZF
14
Univerzita v Ljublani - pro LDF obor Desing
LDF
1