Zahraniční dohody


Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda: 51|program Erasmus
Stát: Slovinská republika

Název instituce
Rozsah dohody
Počet studentůZvolit
EILC jazykový kurz Slovinsko
MENDELU
7
Šolski center Nova Gorica - Višja strokovna šola
AF
0
University of Ljubljana
LDF,ZF
25
University of Maribor
PEF,FRRMS,ZF
14
Univerzita v Ljublani - pro LDF obor DesingLDF
1