Zahraniční dohody


Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda:
Intenzivní program - LDF
Stát: Slovinská republika

Název instituceRozsah dohody
Počet studentů
Zvolit
University of Ljubljana
LDF1