Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
69|jiná forma krátkodobého pobytu
Štát:
Slovenská republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Comenius University in Bratislava
AF
0
Ekonomická univerzita v BratislavěMENDELU,REK
1
FarmlandiaZF
0
Slovak University of Agriculture in Nitra
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
8
Technická univerzita vo ZvolenePEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK
2
University of Ss. Cyril and Methodius v Trnave0