Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: 63|samoplátce na krátkodobém studijním pobytu
Štát:
Slovenská republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Slovak University of Agriculture in NitraZF
0