Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
56|program CEEPUS
Štát:
Slovenská republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Comenius University in Bratislava
ZF
0
Slovak University of Agriculture in Nitra
PEF,ZF
2
Slovenská technická univerzita v BratislaveMENDELU0
Technická univerzita vo Zvolene
LDF,ZF
1