Zahraniční dohody


Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda:
56|program CEEPUS
Stát:
Slovenská republika

Název instituce
Rozsah dohody
Počet studentů
Zvolit
Comenius University in Bratislava
ZF
0
Slovak University of Agriculture in Nitra
PEF,ZF
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
MENDELU
0
Technická univerzita vo ZvoleneLDF,ZF
1