Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
54|program Leonardo da Vinci
Štát: Slovenská republika

Názov inštitúcieRozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Slovak University of Agriculture in Nitra
MENDELU
0
Slovenská technická univerzita v Bratislave
MENDELU
0