Zahraniční dohody


Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda:
54|program Leonardo da Vinci
Stát:
Slovenská republika

Název instituce
Rozsah dohodyPočet studentů
Zvolit
Slovak University of Agriculture in Nitra
MENDELU
0
Slovenská technická univerzita v Bratislave
MENDELU
0