Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: 53|programy Socrates/LLP - ostatní
Štát:
Slovenská republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Slovak University of Agriculture in Nitra
MENDELU
1
Slovak University of Technology in Bratislava
PEF0
Technická univerzita vo Zvolene
MENDELU0