Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
51|program Erasmus
Štát: Slovenská republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Matej Bell University in Banska Bystrica
PEF
0
Prešovská univerzita v PrešoveAF,AF0
Slovak University of Agriculture in NitraPEF,AF,LDF,ZF10
Slovak University of Technology in BratislavaPEF,LDF,ZF3
Technicka univerzita v Košiciach
LDF
0
Technická univerzita vo Zvolene
AF,LDF
5
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
PEF,ICV0
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
FRRMS0