Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
99|Erasmus Plus
Štát: Srbská republika

Názov inštitúcieRozsah dohodyPočet študentovZvoliť
University of Educons
PEF,AF,FRRMS,LDF,REK
1
University of Kragujevac
AF,FRRMS,ZF,REK
0