Zahraniční dohody


Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda:
99|Erasmus Plus
Stát:
Srbská republika

Název instituce
Rozsah dohody
Počet studentůZvolit
University of EduconsPEF,AF,FRRMS,LDF,REK
1
University of Kragujevac
AF,FRRMS,ZF,REK
0