Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
69|jiná forma krátkodobého pobytu
Štát: Srbská republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohodyPočet študentovZvoliť
University of Belgrade
LDF,REK
0
University of Kragujevac
AF,REK
0
University of Novi SadMENDELU,REK
0