Zahraniční dohody


Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda:
69|jiná forma krátkodobého pobytu
Stát: Srbská republika

Název instituce
Rozsah dohody
Počet studentůZvolit
University of Belgrade
LDF,REK
0
University of Kragujevac
AF,REK
0
University of Novi Sad
MENDELU,REK
0