Zahraniční dohody


Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda:
56|program CEEPUS
Stát: Srbská republika

Název instituce
Rozsah dohody
Počet studentů
Zvolit
University of Belgrade
PEF,ZF
0
University of Novi SadPEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK1