Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
99|Erasmus Plus
Štát: Ruská federácia

Názov inštitúcie
Rozsah dohodyPočet študentovZvoliť
Ural State Forest Engineering University
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
1