Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
55|jiný program EU
Štát: Ruská federácia

Názov inštitúcieRozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Kazan Federal University
0