Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: 99|Erasmus Plus
Štát:
Rumunsko

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Alexandru Ioan Cuza University of Iasi
PEF,REK
0
Constantin Brancusi University of Targu-Jiu
PEF,FRRMS,REK
2
DANUBIUS UNIVERSITY OF GALATI
PEF,REK
0
Transilvania University of Brasov
PEF,LDF,REK
1
University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj Napoca
AF,REK
0
University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine "Ion Ionescu de la Brad" Iasi
AF,REK
0
University of Craiova
FRRMS,REK
1
University of Oradea
PEF,AF,FRRMS,REK1
UNIVERSITY OF PITESTI
AF,LDF,ZF,REK0