Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
99|Erasmus Plus
Štát: Portugalská republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
ESHTEPEF,FRRMS,REK0
Instituto Politécnico de Braganca
PEF,FRRMS,REK
11
Instituto Politécnico De CoimbraPEF,AF,LDF,ZF,REK
23
Instituto Politecnico de Santarém
PEF,REK
4
ISCET - Instituto Superior de Ciencias Empresariais e do TurismoPEF,REK15
Universidade de Trás os Montes e Alto Douro
PEF,LDF,REK
5
Universty of the AzoresPEF,FRRMS,REK1