Zahraniční dohody


Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda:
99|Erasmus Plus
Stát:
Portugalská republika

Název instituce
Rozsah dohody
Počet studentů
Zvolit
ESHTE
PEF,FRRMS,REK
0
Instituto Politécnico de Braganca
PEF,FRRMS,REK
13
Instituto Politécnico De CoimbraPEF,AF,LDF,ZF,REK25
Instituto Politecnico de SantarémPEF,REK
4
ISCET - Instituto Superior de Ciencias Empresariais e do Turismo
PEF,REK
18
Universidade de Trás os Montes e Alto Douro
PEF,LDF,REK
5
Universty of the Azores
PEF,FRRMS,REK
1