Zahraniční dohody


Seznam studentů

Tabulka obsahuje jméno studenta, datum nástupu a předpokládaného ukončení pobytu a dále také informaci o stavu pobytu.

Dohoda: 99|Erasmus Plus
Stát: Portugalská republika
Instituce:
Instituto Politécnico De Coimbra
Fakulta:
Agronomická fakulta

Student
Identifikace
Odkdy
Dokdy
Stav
Zpráva
AF N-TP-EKT prez [sem 4, roč 2]
18. 09. 2017
09. 02. 2018
ukončený