Zahraničné dohody


Zoznam fakúlt

V stĺpci Odkedy je uvedený dátum začiatku dohody a v stĺpci Dokedy potom dátum ukončenia dohody. Stĺpce Koordinátor programu a Administratíva obsahujú mená pracovníkov, ktorí majú alebo mali danú dohodu na starosti. Stĺpec Počet študentov udáva, koľko študentov sa danej dohody zúčastnilo. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte študentov, ktorí využili danú dohodu.

Dohoda: 99|Erasmus Plus
Štát: Portugalská republika
Inštitúcia: Universidade de Trás os Montes e Alto Douro

FakultaOdkedyDokedyKoordinátor programuAdministratívaPočet študentovZvoliť
PEF26. 02. 201430. 09. 20215
LDF26. 02. 201430. 09. 20210
REK26. 02. 201430. 09. 20210