Zahraničné dohody


Zoznam fakúlt

Dohoda: 99|Erasmus Plus
Štát: Portugalská republika
Inštitúcia:
Universidade de Trás os Montes e Alto Douro

Fakulta
Odkedy
DokedyKoordinátor
Počet študentov
Zvoliť
PEF
26. 02. 2014
30. 09. 2021Mgr. Irena Doubková
5
LDF
26. 02. 2014
30. 09. 20210
REK
26. 02. 201430. 09. 2021
0