Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
51|program Erasmus
Štát:
Portugalská republika

Názov inštitúcieRozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
EILC jazykový kurz Portugalská republika
MENDELU
2
ESHTEPEF
7
Instituto Politécnico De Coimbra
PEF,AF,LDF
8
Instituto Politecnico de Santarém
PEF1
Instituto Politéchnico De Coimbra (Design)
LDF
3
ISCET - Instituto Superior de Ciencias Empresariais e do Turismo
PEF
5
Universidade de Trás os Montes e Alto Douro
PEF,LDF
1