Zahraniční dohody


Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda:
51|program Erasmus
Stát:
Portugalská republika

Název instituce
Rozsah dohodyPočet studentů
Zvolit
EILC jazykový kurz Portugalská republika
MENDELU
2
ESHTE
PEF
7
Instituto Politécnico De Coimbra
PEF,AF,LDF
8
Instituto Politecnico de Santarém
PEF
1
Instituto Politéchnico De Coimbra (Design)
LDF
3
ISCET - Instituto Superior de Ciencias Empresariais e do Turismo
PEF5
Universidade de Trás os Montes e Alto Douro
PEF,LDF
1