Zahraniční dohody


Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda: 99|Erasmus Plus
Stát:
Polská republika

Název instituceRozsah dohody
Počet studentů
Zvolit
AGH University of Science and Technology
LDF,REK
0
Bielska Wyzsza Szkola Biznesu i Informatyki Im. Jozefa Tyszkiewicza
FRRMS,REK
0
Gdansk University of Technology
LDF,REK
2
Jagiellonian UniversityZF,REK
0
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II
AF,ZF,REK
0
Katowice School of Economics
PEF,FRRMS,REK
1
Lazarski UniversityPEF0
Nicolaus Copernicus University in Toruń
PEF,REK
0
Politechnika Czestochowska (Czestochowa University of Technology)
AF,FRRMS,REK
0
Politechnika Opolska (Opole University of Technology)
PEF,AF,FRRMS,REK,ICV1
Poznan University of Economics and Business
PEF,FRRMS,REK
9
Poznan University of Life Science
PEF,AF,LDF,ZF,REK
2
State College of Applied Sciences in Skierniewice
ZF,REK
0
State Higher Vocational School in Nowy SaczPEF,FRRMS,REK,ICV
0
The State School of Higher Education in Chelm
AF,FRRMS,REK
0
The University of Warmia and Mazury in OlsztynAF
0
University of Economics in KatowicePEF,REK
0
University of Life Sciences in Lubin
AF,LDF,ZF,REK
0
University of Lodz
PEF,REK0
University of Social Sciences in Lodz - Spoleczna Akademia Nauk
PEF,REK
0
University of Szczecin (Uniwersytet Szczecinski)
PEF,FRRMS,REK,ICV
7
University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz
AF,REK,ICV1
University of Zielona Gora
PEF,REK
0
University Vollege of Enterprise and Administration in Lublin
PEF
0
Uniwersytet Medyczny im. Piastow Slaskich we WroclawiuAF,REK0
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w KrakowieAF,LDF,ZF,REK6
Uniwersytet Wroclawski
PEF,REK
0
Warsaw University of Life Sciences - SGGW
AF,LDF,ZF,REK9
West Pomeranian University of Technology, Szczecin
PEF,AF,LDF,REK,ICV
2
Wroclaw University of Economics
PEF,FRRMS,REK
9
Wroclaw University of Environmental and Life Sciences
AF,LDF,ZF,REK1
Wyzsza szkola biznesu w Dabrowie Gorniczej (The Academy of Business in Dabrowa Gronicza)
PEF,REK
0