Zahraničné dohody


Zoznam študentov

Tabuľka obsahuje meno študenta, dátum nástupu a predpokladané ukončenie pobytu a ďalej tiež informáciu o stave pobytu.

Dohoda:
99|Erasmus Plus
Štát: Poľská republika
Inštitúcia:
Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Fakulta: Agronomická fakulta

Študent
Identifikácia
Odkedy
Dokedy
Stav
Správa
AF N-TP-JZP prez [sem 4, roč 2]
24. 02. 2020
30. 06. 2020
študent na výjazde
Bc. Martina Zajacová
AF N-ZEI-ABY prez [sem 2, roč 1]
27. 02. 201707. 07. 2017
ukončený
PEF N-EM-REO prez [sem 2, roč 1], AF N-ZEI-ABY prez [sem 2, roč 1], ext REK
27. 02. 201707. 07. 2017ukončený
AF N-ZEI-ABY prez [sem 4, roč 2]
21. 02. 2019
28. 06. 2019ukončený