Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: 69|jiná forma krátkodobého pobytu
Štát: Poľská republika

Názov inštitúcieRozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw
PEF
4
Lublin University of TechnologyPEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV0
Maria Curie-Sklodowska University in LublinPEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV0
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
0
Politechnika Opolska (Opole University of Technology)
MENDELU,REK
0
Poznan University of Life Science
AF,LDF
0
Silesian University of Technology in Gliwice
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
0
The Bronisław Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jarosław
MENDELU
0
The University of Dąbrowa Górnicza
MENDELU,REK
0
The University of Warmia and Mazury in Olsztyn
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK0
University of Agriculture in Krakow
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
7
Uniwersytet Jagielloński
ZF
0
Uniwersytet Przyrodniczy we WroclawiuAF,ZF0
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
ZF
0
Uniwersytet Wroclawski
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
0
Warsaw University of Life Sciences (Faculty of Civil and Environmental Engineering)AF,REK0
Wood Technology Institute in Poznan
LDF,REK
0
Wroclaw University of Environmental and Life SciencesZF,REK
0