Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
63|samoplátce na krátkodobém studijním pobytu
Štát:
Poľská republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentovZvoliť
Wroclaw University of Environmental and Life Sciences
AF
0