Zahraniční dohody


Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda:
63|samoplátce na krátkodobém studijním pobytu
Stát: Polská republika

Název instituce
Rozsah dohody
Počet studentů
Zvolit
Wroclaw University of Environmental and Life Sciences
AF
0