Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: 60|mezivládní dohoda
Štát: Poľská republika

Názov inštitúcieRozsah dohodyPočet študentovZvoliť
Wroclaw University of EconomicsPEF0