Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
60|mezivládní dohoda
Štát:
Poľská republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohodyPočet študentovZvoliť
Wroclaw University of EconomicsPEF0