Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
56|program CEEPUS
Štát:
Poľská republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentovZvoliť
Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
FRRMS
0
Cracow University of Technology
ZF
1
Gdansk University of Technology
LDF
0
Jagiellonian University
LDF
1
Poznan University of Life ScienceLDF1
University of Agriculture in Krakow
MENDELU
0
University of Bielsko-BiałaAF1
Warsaw University of Life Sciences - SGGW
LDF,ZF5
Wroclaw University of Environmental and Life SciencesMENDELU
1