Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
69|jiná forma krátkodobého pobytu
Štát: Filipínska republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Ateneo de Manila University
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
0
Guimaras State College
REK
0
Helping Hands for GuimarasLDF0
Sta. Clara International CorporationPEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV0
The University of The Philippines Los Baňos
MENDELU,REK
5
University of Asia and the Pacific
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
0
University of Mindanao
MENDELU,REK
0
University of St. La Salle
MENDELU,REK
0
Visayas State University
FRRMS,LDF,REK
8