Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: 99|Erasmus Plus
Štát: Nórske kráľovstvo

Názov inštitúcieRozsah dohodyPočet študentovZvoliť
Inland Norway University of Applied SciencesPEF,AF,FRRMS,LDF,REK15
Norwegian University of Life SciencesAF,FRRMS,LDF,REK16